SOĞUK SAVAŞIN İLK YILLARINDA TÜRKİYE

Zorunlu Müttefik Türkiye.. Soğuk Savaş: dünyayı iki kutuplu bir sisteme ayıran, kapitalizm ile komünizmin ideolojik savaşı; vekalet savaşlarına, her alanda yarışlara ve realist politikanın zirvesine tanıklık ettiğimiz bir dönem. Soğuk …

Sovyetler Birliği Nasıl ve Ne Zaman Kuruldu? Part-2

Sovyetler Birliği ve Devrimden Diktatörlüğe Bu kısımda odaklanacağımız dört ana husus vardır. Birincisi Josef Stalin ikincisi Kalkınma Planlarıdır üçüncüsü Stalin’in dış politikası ve dördüncüsü ise Stalin’in diktatörlüğünü nasıl inşa ettiğidir. …