Soğuk Savaş Dönemi Özet

Soğuk Savaş ya da İdeolojik Savaş Soğuk savaş dönemi, çok kaba ve herkesçe bilinen haliyle Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında 1945 ile 1990 yılları arasında devam etmiş fakat …