Güçler Dengesi Stratejisinin Başlangıcı, Çöküşü ve Tekrar Dirilişi

Güçler Dengesi, İngilizce adı ile Balance of Power, uluslararası ilişkilerin en önemli meselelerinden biri olmuştur ve hâlâ olmaya devam etmektedir. Bu stratejinin bu kadar önemli olmasında Avrupa devletlerinin sonu gelmez …

Avrupa 20. Yüzyıl Genel Değerlendirmesi: Güçler Dengesinden Avrupa Birliği’ne

20. Yüzyıl Avrupa Giriş: Bugün demokrasilerin beşiği olan Avrupa, ulus devlet yapısına en erken kavuşan ülkelere ev sahipliği yapar. Bu ülkeler tarih boyunca farklı rejimler, hanedanlıklar ve kişilerce yönetilip birbirleri …