Makaleler

Soğuk Savaş Dönemi Özet

Soğuk Savaş ya da İdeolojik Savaş Soğuk savaş dönemi, çok kaba ve herkesçe bilinen haliyle Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında 1945 ile 1990 yılları arasında devam etmiş fakat …

Makaleler

Sovyetler Birliği Nasıl ve Ne Zaman Kuruldu? Part-2

Sovyetler Birliği ve Devrimden Diktatörlüğe Bu kısımda odaklanacağımız dört ana husus vardır. Birincisi Josef Stalin ikincisi Kalkınma Planlarıdır üçüncüsü Stalin’in dış politikası ve dördüncüsü ise Stalin’in diktatörlüğünü nasıl inşa ettiğidir. …