Güçler Dengesi Stratejisinin Başlangıcı, Çöküşü ve Tekrar Dirilişi

Güçler Dengesi, İngilizce adı ile Balance of Power, uluslararası ilişkilerin en önemli meselelerinden biri olmuştur ve hâlâ olmaya devam etmektedir. Bu stratejinin bu kadar önemli olmasında Avrupa devletlerinin sonu gelmez bir şekilde birbirileri ile savaşmaları ve bu savaşlarını Avrupa dışındaki kıtalarda da sürdürüyor olmalarıydı. Aslına bakarsanız güçler dengesi sadece diplomasinin, uluslararası ilişkilerin ve savaş tarihinin …

ABD Hegemonyasının Azalışı

ABD Hegemonyasının Azalışı: İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında Truman ve Marshall yardımları ile başlayan soğuk savaş periyodunda Amerika Birleşik Devletleri kurduğu ittifaklar ve yaptığı yardımlar ile dünyada kapitalist sistemi ayakta tutmayı başarmıştır. ABD özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyanın süper gücü olarak anılmıştır ve askeri ve ekonomik gücüne kimsenin yaklaşamayacağından herkes emindi. Bu durum Çin’in …

G Grupları Nedir? Sistemin Görünen Kahramanları

G Grupları Ülkeleri Tarihi: İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra beliren stabilite ve küresel barışa doğru giden yolda Amerika Birleşik Devletleri’nin yoğun fonlama gücü sayesinde birçok Avrupa devleti uluslararası pazara güçlü bir şekilde girebildi. Ekonomik ve askeri gücü en yüksek olan ABD savunduğu değerleri dünyaya yaymayı kendisine dış politika edindi.ABD’nin stratejisinde tüm ekonomik ve askeri hamlelerinin arkasında …

Uzay Yarışı: ABD ve SSCB’nin Katkıları

Uzay Yarışı İlk Yılları Uzay Yarışı Tarihçesi: Uzay yarışı 1950’lerden itibaren başlayıp soğuk savaş periyodunun en önemli olayları arasında yer almış ve 21. yüzyılda da etkinliğini devam ettirmiştir. ABD ile SSCB arasındaki en önemli rekabet alanından birisi ulan uzay yarışı belki de soğuk savaş döneminin en faydalı meselesidir. Bir yandan devasa askeri harcamalar ve nükleer …

Nükleer Güç: Kullanım Alanları ve Devletler İçin Önemi

Nükleer Teknoloji Tarihi 1789 yılında uranyum elementinin bulunması ve Einstein’ın atomun parçalanabileceğini formülize etmesi ile birlikte 1930’lı yıllarda nükleer enerji çalışmaları başlamış oldu. Fakat bu alandaki ilk çalışma ve deney alanı askeri sanayi oldu. Hemen İkinci Dünya Savaşı’nın öncesinde başlayan çalışmalar neticesinin İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Japonya’da gösterdi. Uğratacağı yıkım ve sonuçlar açısından büyük bir …

Asya 20. Yüzyıl Genel Değerlendirmesi

Asya Tarihi Tarih boyunda Asya Kıtası her zaman başlangıçların ve ilklerin memleketi olmuştur. Semavi dinlerin doğuşu buradadır; Budizm ve Hinduizm birer Asya dinidir. Dillerin ataları da buradadır. Hem Afrika’ya hem de Avrupa’ya kara bağlantısı vardır. Dünyanın en büyük medeniyetleri olan Çin, Arap, Türk ve Hint medeniyetleri bu topraklarda kurulmuştur. Ve ayrıca şu ana kadar keşfedilmiş …

Japonya 20. Yüzyıl Genel Değerlendirmesi

Japonya Tarihi Japonya ile ilgili ilk bilgileri 2000 yıl öncesindeki Çin yazılı metinlerinde görüyoruz. O tarihlerden itibaren İmparatorluk çatısı altında Şogunluklar ve Daimyolar ile yönetilen Japonya ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hanedan yönetimine son vermiştir ve parlamenter sisteme geçmiştir. 1868 yılına kadar askeri hanedanlıklar olan Şogunluklar ile yönetilen Japonya bu tarihten itibaren Japon İmparatorluğu olarak …

Meksika Birleşik Devletleri 20. Yüzyıl Değerlendirmesi

Meksika Tarihi Meksika 16. Yüzyılın başlarında 1519 yılında İspanya tarafından işgal edildi ve 300 yıl boyunca 1810 yılına kadar İspanya hakimiyetinde kaldı. 1810 yılında İspanyollardan bağımsızlığını ilan eden Meksika 1846 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile savaşmıştır ve topraklarının yarısını ABD ele geçirmiştir. Hemen ardından Fransa’nın Meksika’yı işgali işe başlayan siyasal ve toplumsal karışıklık 1884 yılına …

Brezilya 20. Yüzyıl Değerlendirmesi

Brezilya Tarihçesi: Brezilya, Batı Avrupa ülkelerini konuşmaktan ve 20. yüzyıldaki ABD hegemonyasının etkilerini analiz etmekten fırsat kalmasa da bölgesel bir güç olmaktan çok daha öte bir konumdadır. Bu güçleri sadece ekonomik veya politik bir güç değil aklınıza gelebilecek her alanda büyük bir güç konumundadır. 1500 yılında Portekizli Kaşif Pedro Alveras Cabral’ın Brezilya topraklarını keşfetmesi ile …

Birleşik Krallık 20. Yüzyıl Değerlendirmesi

Birleşik Krallık Tarihçe: İngiltere, Britanya, Birleşik Krallık… Farklı zamanlarda farklı isimlerle anılan günümüzdeki ismi ile Birleşik Krallık olan ülkeyi hepimiz yakından tanıyoruz. Hangi ismi ile çağırdığımızın hiçbir önemi yok çünkü neyi kastettiğimizi biliyoruz. Ama gene de tarihin hangi dönemlerinde hangi isme ve neden o isme sahip olduğunu öğrenmekte fayda var çünkü tarih kitapları kronolojik olarak …

Yükleniyor…

Bir yanlışlık oldu. Lütfen sayfayı yenileyin ve/veya tekrar deneyin.


Blogumu Takip Edin

Yeni içerik doğrudan gelen kutunuza iletilsin.