Makaleler

Hindistan Cumhuriyeti’nin 20. Yüzyılı: Milattan Önce 3000’den Bugüne Yolculuk

Mahatma Gandhi İle Gelen Bağımsızlık..

Hindistan’ın Tarihsel Süreci:

Hindistan Cumhuriyeti’nden önce yerel halkın kurduğu bir devlete rastlamak çok zor. Hindistan Cumhuriyeti kurulana kadar Hindistan Bölgesi çok farklı devletlerin ve imparatorlukların himayesinde kalmıştır. Milattan Önce 3000 yılından beri Hindistan bölgesinde yerleşik bir hayat vardır fakat bölge halkı sürekli farklı devletler ve imparatorluklar altında yaşamıştır. 11. yüzyılda ve 20. yüzyılda sadece 2 kez bölgenin yerel halkı kendi devletlerinin kurabilmişlerdir. Bölgenin ilk yerleşik halkı adını İndus Nehri’nden alan İndus Kabilesidir. Bu kabile Aryanlar olarak da bilinmektedirler. Arya ismi Sanskritçe’de soylu kişi anlamına gelir. Milattan Önce 516’ya kadar Aryanlar kendi yerleşkelerinin ve uygarlıklarını kurmuşlardır. Bu zaman diliminde günümüzde hala etkisi devam eden ve İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün verilerine göre dünya çapında 250 milyon insanın maruz kaldığı Kast Sistemi’nin temelleri atılmış olup uygulanmaya konulmuştur. Milattan Önce 516’da ise Pers İmparatorluğu Hindistan’ı ele geçirmiştir. 200 yıla yakın bir sürede bölgede hakimiyet sağlayan Persler Büyük İskender tarafından yenilgiye uğramıştır ve Makedonlar bölgedeki topraklarını bugünkü Pakistan bölgesini de ele geçirerek genişletmişlerdir. Milattan önce 75’te İskitler ve milattan sonra 300’de Sasani İmparatorluğu bölgeyi fethetmiştir.

Babür Şah

700’lü yıllar Hindistan için çok büyük bir dönüşümün başladığı yıllar olmuştur. İslam Ordusu bölgeyi fethetmiş ve bölgede İslam hızla yayılmaya başlamıştır. Afganistan’ın Gazne şehrinde kurulan Gazneliler bir dönem Kuzey Hindistan’da egemenlik sağlamışlardır. Soomra Hanedanlığı ise 1000’li yıllarla beraber güç kazanmaya başlamış ve bölge dışında gelen işgalci devletleri bölgeden atıp kendi egemenliklerini tesis etmişlerdir. Bu hanedanlık bölgenin en eski yerlilerinden oluşur. Daha sonra Babürler ve Moğollar bölgede hakimiyet sağlamışlardır.

1700’lerden Sonra Hindistan:

Coğrafi keşiflerin ve koloni faaliyetlerinin başlamasıyla 1700’lerin sonuna doğru İngiltere İngiliz Doğu Hindistan Şirketi ile bölgeye girmişlerdir. İngiltere hem askeri hem de ekonomik anlamda bölgede hakimiyet sağlamıştır. Bölgede güçlü bir koloni kuran İngiltere İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Hindistan’ı kendisine bağlı tutmuştur.

Hindistan’ın Bağımsızlık Mücadelesi ve Pakistan’ın Ayrılışı:

Muhammed Ali Cinnah ve Mohandas Karamçand Gandi

1757’den beri Doğu Hindistan sömürü şirketine karşı edilen mücadele ile başlayan bağımsızlık hareketi 1947 yılında Hindistan Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar 190 yıl boyunca devam etmiştir. Bağımsızlığa yakın dönemlerde ise Mahatma Gandhi önderliğinde Hindistan Ulusal Kongresi ve Ordusu bağımsızlığa giden yolda en büyük faktördür. Bununla beraber Muhammed Ali Cinnah Hindistan bölgesindeki tüm Müslümanları temsil eden birliğin önderidir. Pakistan’ın Hindistan Cumhuriyeti’nden ayrı bir devlet olarak yaşamına devam etmesindeki en büyük faktördür. Bu iki isim bölge halklarının bağımsızlıkları için en önemli iki isimdir. Uzun yıllar süren politik ve askeri mücadelenin ise sonunu tamamlamışlardır.

Mohandas Karamçand Gandi

Bugün Hindistan Cumhuriyeti diye bahsettiğimiz bir ülke olsa da Hindistan tarihteki konumuna baktığımızda bugünün Pakistan’ını ve Hindistan’ını içinde barındıran bir bölge konumundadır. İngilizler ise İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Pakistan’ı ve Hindistan’ı din temelli bir kriterle birbirinden ayırmıştır ve bugün Pakistan ve Hindistan farklı iki devlettir. Kuruldukları zamandan beri ise iki ülke arasında kalan tartışmalı bölge Keşmir iki devlet arasındaki en önemli problem ve sınır çatışmaları sebebi olmuştur. Tarihteki Batı emperyalizmi sebebinin de etkisiyle soğuk savaş döneminde SSCB yanında saf tutan fakat komünist bir yönetime sahip olmamış Hindistan’ın kendisi de Sri Lanka’da uzun süre işgalci devlet pozisyonunda kalmıştır. Aynı zamanda uzun yıllar bağımsızlık mücadelesi veren Hindistan halkı demokratik esasları ve kapitalist ekonomik modeli benimsemeyi tercih etmiştir.

Bugün Hindistan:

Hindistan Cumhuriyeti bugün 3.3 milyon kilometrekare yüzölçümü ve 1.35 milyar nüfusuyla dünyanın en büyük 7. ve en kalabalık 2. ülkesidir. 22 adet resmi dile sahip olan Hindistan federal bir cumhuriyettir ve demokratik esaslara uygun olarak seçimler yapılır. Bu nüfus sayısı ile demokrasinin işleyebilmesini sağlamak Hindistan’ın en büyük başarılarından biri olarak sayılmaktadır. Hindistan 29 eyaletten ve 7 birlik bölgesinden oluşmaktadır (T.C Dışişleri Bakanlığı, Hindistan Genel Siyasi Görünüm). Her eyalet kendi hükümetine sahiptir ve birlikler ise doğrudan cumhurbaşkanına bağlıdır. Yerel hükümetler eğitim, çalışma, sosyal haklar gibi konularda karar hakkına sahipken federal hükümet dış politika ve ülke genelini ilgilendiren konularda hakimiyet sahibidir. Seçimler 5 yılda bir kez demokratik usullere göre yapılmaktadır. Rajya Sabha (Eyaletler Konseyi) ve Lok Sabha (Halk Meclisi) isimli çift meclisli bir yapı hakimdir ve iki meclisin toplam vekil sayısı 790’dır. Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Meclis Yeni Delhi’dedir. Dünyanın en büyük 12. ekonomisi olmasına rağmen halk refahı çok düşüktür. Ülke halen daha İngiliz Milletler Cemiyeti üyesidir.

Hindistan Cumhuriyeti Eyaletler Haritası

Sonuç:

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsızlığını kazanmış olan Hindistan Cumhuriyeti bugün birçok alanda küresel rekabet içine girmiştir. Bu rekabet Hindistan’ı küresel bir güç konumuna yükseltmeye başlamıştır. Devlet bazında güçlü olan Hindistan Cumhuriyeti’nin halkının refahı çok düşüktür. Pakistan ile bağımsızlıklarını aldıktan sonra başlayan sınır çatışmaları, anlaşmazlıklar ve sürtüşme halen daha devam etmektedir.

Tarih Parkı

Tarih Parkı

Tarihte barınmış her şey..

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın