Nükleer Güç: Kullanım Alanları ve Devletler İçin Önemi

Nükleer Teknoloji Tarihi 1789 yılında uranyum elementinin bulunması ve Einstein’ın atomun parçalanabileceğini formülize etmesi ile birlikte 1930’lı yıllarda nükleer enerji çalışmaları başlamış oldu. Fakat bu alandaki ilk çalışma ve deney …

Amerika Birleşik Devletleri 20. Yüzyıl Genel Değerlendirmesi

Amerika Birleşik Devletleri Tarihi: Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Kıtası’nda kurulan kolonilerin 4 Temmuz 1776’da Britanya’dan bağımsızlığını ilan ederek kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne birçok savaş yaşamış, sanayide dünya lideri olmuştur. Demokrasinin ve …

Afrika 20. Yüzyıl Genel Değerlendirmesi: Sömürü İmparatorluklarından Bağımsızlık

Afrika Tarihi Giriş: Dünyanın en büyük ikinci kıtası olan Afrika Kıtası 1 milyar nüfusu üzerinde barındırır. Bağımsız birer devlet olarak Afrika Halkları İkinci Dünya Savaşı’nın sonunu beklemek durumunda kalmışlardır. Bu …

Avrupa 20. Yüzyıl Genel Değerlendirmesi: Güçler Dengesinden Avrupa Birliği’ne

20. Yüzyıl Avrupa Giriş: Bugün demokrasilerin beşiği olan Avrupa, ulus devlet yapısına en erken kavuşan ülkelere ev sahipliği yapar. Bu ülkeler tarih boyunca farklı rejimler, hanedanlıklar ve kişilerce yönetilip birbirleri …

Türk-Yunan İlişkileri: 1945 Sonrası Stratejik Gerilimler ve Yumuşamalar

Türk-Yunan İlişkilerine Giriş: 25 Mart 1821 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsızlığını kazanan Yunanistan uzun bir süre Türk egemenliğinde yaşamış olduğu için ve Ege Denizi ve topraklarında geçmişe dayanarak hak iddia ettiği …