Makaleler

KUVEYT’İN İŞGALİ VE DEVAMINDA 1. KÖRFEZ SAVAŞI

Irak’ın Suyu Kaynıyor..

İran-Irak savaşı milyonlarca can kaybı ve yaralanma ile birlikte 150 milyar dolarlık bir ekonomik zararla sonuçlanmıştır. Her ne kadar Irak müttefiklerinin yardımını almış olsa da savaş sonunda yüklü bir fatura ile karşılaştı. Aldığı borçları ödeyemez duruma geldi. Zaten zarar gören petrol ticareti de Irak’ın günden güne zayıflamasında daha da etkili oldu. Irak için çare çok basitti. Kuveyt’i işgal edip petrol noktalarını ele geçirip ekonomik olarak toparlanmaktı. Evet basitti, ama basit olan Saddam Hüseyin’in stratejisi ve gücüydü.

Kuveyt İşgalinin Sebepleri:

Irak Kuveyt’i petrol hırsızlığı ile suçlamıştı ve bu söylemi işgalden önce algı oluşturmak için dile getirmeye başlamıştı. Fakat görünen bu sebebin arkasında çok güçlü bir neden vardı. Irak 8 yıllık İran savaşında uğradığı ekonomik kaybı bir şekilde telafi etmek istiyordu. Kuveyt’in sahip olduğu petrol ise Irak’ın bu telafiyi yapmasında bir engeldi. Dolayısıyla Irak, petrolde arzı sağlayan nadir ülkelerden biri olmak için Kuveyt’i işgal etmiştir. Bunun yanında Irak’ın arttırdığı petrol fiyatlarına karşı Kuveyt petrolünün fiyatının aynı kalması da bu durumu destekleyen bir sebeptir.

Kuveyt, Irak’ı İran savaşında en çok destekleyen ve fonlayan ülkelerden biriydi. Buna rağmen savaş sonrasında çok kısa bir süre içerisinde durumlar tersine dönmüştü ve Irak gözünü Kuveyt’e dikmişti; bunun için ise algı oluşturmaya ve görünür sebepler oluşturmaya başlamıştı. Bu sebeplerde en önemlisi ise Kuveyt’in sağladığı maddi desteğin Irak tarafından zamanında ödenmemesi sonucunda ilişkiler gerilmeye başlamıştı.

Savaş 3 gün sürmüştür ve Kuveyt resmi olarak Irak tarafından ele geçirilmişti. Saddam Hüseyin Kuveyt’i 19. ili olarak ilan etmişti. 7 aylık bir işgal süresinden sonra isyanların ve direnişlerin başlamasıyla birlikte ABD duruma müdahil oldu ve Körfez Savaşı patlak verdi.

Körfez Savaşı:

Ocak 1991’de Çöl Fırtınası Harekâtı adıyla Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde koalisyon harekâtı başlamıştır. Tamı tamına 37 ülke bu koalisyon içinde yer almıştır, Arap Birliği dahil olmak üzere. Operasyonun amacı Irak’ı Kuveyt’ten çıkarmak ve Kuveyt’in petrol güvenliğini sağlamaktı. Irak, İran savaşı ile birlikte 2. kez petrol ticaretine zarar veriyordu. Birincisinde göz yumuldu ve hatta destek verildi çünkü önceki yazımda da bahsettiğim gibi ideolojik ve stratejik açıdan şartlar bunu gerekli kılmıştı. Ama bu sefer durum tamamen farklıydı. Irak’ın yanında durmayı düşünen bir ülke dahi çıkmadı. Irak uluslararası düzeni ve ticaret güvenliğini bozmaya yönelik bir hareket içindeydi. Ve karşısında dünyayı buldu. 1 aydan biraz fazla süren bu savaş sonunda Birleşmiş Milletler 687 no’lu kararıyla savaşı ateşkes kararlarını ilan etti.

Irak bölgede çok yalnız kalmıştır ve Arap Birliği ülkeleri bile Irak’ı yalnız bırakmışlardır. ABD zaten henüz İran-Irak Savaşı ile birlikte Irak’ın tutumlarını meşrulaştırmaya başlamıştır. Kaldı ki İran Devrimi’nden önce İran bölgedeki ABD’nin en büyük müttefiklerinden biriydi. Bu sırada gerçekleşen devrim denklemde ciddi değişiklikler yapmıştır. Bu denklemde ABD müttefik olarak bir güç bulmak zorundaydı. ABD karşıtı İran’a karşı Irak vazgeçilemez bir ülkeydi. Ama Irak bu şansı ve stratejik ihtiyacı çok kötü kullanarak bölgedeki konumunu 10 sene içerisinde kaybetmiştir.

Ama bu savaş sonunda İran Irak’ın tekrar güç kaybetmesiyle gücü eline almıştır. ABD ise 13 sene sonra gerçekleşecek 2. Körfez Savaşı ile bölgedeki denklemi kendi lehine çevirmek için büyük bir işgal operasyonu başlatacaktır.

Tarih Parkı

Tarih Parkı

Tarihte barınmış her şey..

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın