Sovyetler Birliği Nasıl ve Ne Zaman Kuruldu? Part-1

Sovyetler Birliği ve Radikal Bir Devrim 15 Mart 1917’de Romanov Hanedanlığı yerini Geçici hükümete bırakmıştı. Bununla beraber Bolşevikler Petrograd’da bir otorite haline gelmeye başlamıştı. Geçici hükümetin en büyük hatası Birinci …